Grupy pielgrzymkowe /

Grupa 4 i 13 - Zamłynie i Michałów

https://jasnagora.pl/
http://www.radom.gosc.pl/
https://radioplus.com.pl/
https://diecezja.radom.pl/