Grupy pielgrzymkowe /

Grupa 1 - Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie

https://jasnagora.pl/
http://www.radom.gosc.pl/
https://radioplus.com.pl/
https://diecezja.radom.pl/